By the decision of the Presidium of the RAS A.N. Veselovskiy prize of the year..." />

A.N. Veselovskiy prize

p>By the decision of the Presidium of the RAS A.N. Veselovskiy prize of the year 2020 was granted to corr. member of the RAS Aleksei Vladimirovich Sirenov and Gleb Valentinovich Markelov (IRLI of the RAS) for publication “ LETOPISETS NEBESNYKH ZNAMENII: litsevoi rukopisnyi sbornik XVII veka iz sobraniya Biblio­teki Rossiiskoi akademii nauk. In 2 vol..

Comments are closed.

Яндекс.Метрика